Üyelikler

 • NIP (Hollanda Psikologlar Derneği)
 • ICEEFT (International Center for Excellence in Emotionally-Focused Therapy)
 • DOCAT (Duygu Odaklı Çift Terapileri Derneği)
 • EMDR-Türkiye

Yayınlar

 • Birdal Altun, S. (2023) Dışa Atım Bozuklukları: Enürezis ve Enkoprezis, Duygu ve Davranış Bozuklukları, Nihan Osmanoğlu, Eğiten Kitap, Ankara
 • Birdal, S., Dogangun, B. (2016) Behavioral problems in children with enuresis
 • Birdal, S., Yıldırım, E.A., Delice, M.A., Yavuz, K.F., Kurt, E. (2015) Şizofreni Annelerinin Gözler Testi Performanslarının Değerlendirilmesi
 • Birdal, S. (2014) Enürezis Tanısı Almış Çocukların Ruhsal Süreçlerinin Projektif Testlerle Değerlendirilmesi
  Yayınlanmamış Uzmanlık Tezi, Istanbul Üniversitesi.
 • Birdal, S., Delice, M.A., Kurt, E. (2014) “Şizofrenojenik Anne” Kavramının Yeniden Gözden Geçirilmesi
 • Birdal, S., Veldet S. (2013) Psikozun Sınır Tanımaz Yaratıcılığı.
  Yansıtma, 19.

Bildiri ve Sunumlar

 • Beyhan, B., Birdal, S. (2015) The object of Anti-Social: Examination of pre-oedipal object relations of patients with Anti-Social Personality Disorder through Rorschach test.
  III. National Congress of Rorschach and Projective Methods - September 2015, Istanbul, Oral Presentation
 • Birdal, S. (2015) Examination of pre-oedipal object relations of children with enuresis through projective tests.
  III. National Congress of Rorschach and Projective Methods - September 2015, Istanbul, Oral Presentation
 • Birdal, S., Tuğaltay, G. (2014) A Reversed Fantasy of Family Romance: Rorschach study of adoptive parents.
  XXI. International Congress of Rorschach and Projective Methods - July 2014, Istanbul, Oral Presentation
 • Birdal, S. (2014) What Enuresis Tells Us? A study with enuretic children through Rorschach and Fairy Tale Test.
  XXI. International Congress of Rorschach and Projective Methods - July 2014, Istanbul, Poster Presentation
 • Birdal, S. (2014) “Lost in a Dream of Mirrors, Lost in a Paradox”: Rorschach protocol of a psychotically prone woman.
  XXI. International Congress of Rorschach and Projective Methods - July 2014, Istanbul, Poster Sunumu.
 • Birdal, S. (2012) ‘Bekleyen’ Bir Karakter Olarak Zebercet: Dürtü Kuramından Perversiyona Bakış.
  Modern Türkçe Edebiyat Sempozyumları 2: Yusuf Atılgan - October 2012, Istanbul, Oral Presentation
 • Birdal, S., Veldet, S. (2012) Psikozun Sınır Tanımaz Yaratıcılığı.
  II. National Congress of Rorschach and Projective Methods - September 2012, Istanbul, Oral Presentation